Tags: ЧЕСТВАНЕ

От нас не се очаква да умрем достойно за България, а да живеем достойно за нея

Посещения: 1 556 „Ние и само ние сме отговорни за съдбата на Отечеството! Защото днес, от нас не се очаква да умрем достойно за България, а да живеем достойно за нея! Историческото време предопредели ние да бъдем съвременници на изключително сложна, от цивилизационна гледна точка, обстановка. Именно затова, пред нас стои задачата да възпитаме децата…