Tags: IT СЕКТОР

Държавните чиновници в областта вземат по-малко от половината от заплатите в IT-сектора и мобилните услуги

Посещения: 315 Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение през второто тримесечие на годината са в сферата на „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко-съобщения“. Средномесечната заплата в сектора е 2 852 лева. Тя е малко над два пъти по-висока от заплатата на държавните чиновници, чийто труд по правило е добре оценен. В…