БИОСФЕРЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Създаването на система от критерии за отличаване на производители и доставчици на продукти и услуги, развиващи своята дейност на територията на Биосферен парк „Централен Балкан“, ще бъде обсъдено на поредица от работни срещи в градовете Севлиево, Троян и Карлово. Целта е да бъде подкрепено местното предприемачество, като бъдат отличени производители на храни и напитки, местни занаятчии и артисти, къщи за гости и други доставчици на туристически услуги.

Тематичните срещи са част от дейностите по проект „Създаване на цялостен бранд на Биосферен парк „Централен Балкан“, финансиран чрез Програмата за участие на ЮНЕСКО и ще се проведат съгласно следния график:

  • 20 септември 2021 г., 9:30 часа, хотел „Севлиево Плаза“, Панорамен бар – гр. Севлиево;
  • 21 септември 2021 г., 14:00 часа, ресторант „България“ – гр. Троян;
  • 23 септември 2021 г., 14:00 часа, ресторант „Карлово“ – гр. Карлово.

По време на срещите детайлно ще бъдат обсъдени ползите от създаването на общ бранд на биосферния пак, както и механизмите за неговото присъждане  с цел насърчаване развитието на устойчиви практики за опазване на природното и културно наследство в региона.

Поканени за участие в отворената дискусия са всички заинтересовани страни, развиващи дейност на територията на общините, попадащи в обхвата на Биосферен парк „Централен Балкан“ – Севлиево, Троян, Павел Баня, Карлово и Антон.

Сподели: