Вписване и пререгистрация на сдруженията с нестопанска цел – вече в Агенцията по вписванията

От началото на тази година заявленията за вписване, заличаване или обявяване в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел, както и заявленията за пререгистрация на сдружения, фондации, читалища и др. се подават в Агенцията по вписванията. Промяната е във връзка с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г. , , съобщават от пресцентъра на Окръжен съд – Габрово.

Окръжен съд – Габрово продължава да издава удостоверения за актуално състояние на непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел до изтичане на предвидения в закона срок за пререгистрация – 31 декември 2020 г. Съдът осигурява и възможност за преглед на регистрите на ЮЛНЦ на непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел и документите, въз основа на които са извършени вписванията, както и издава преписи от тях.

Още по темата:

Сподели: