Втори конкурс за младежки проекти обяви Младежка Банка Габрово

Младежка Банка в Габрово е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти. Младежка Банка Габрово представлява екип от млади ентусиасти – ученици и студенти от Габрово, доброволци, готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни.

Екипът на Младежка банка Габрово набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти. Основната цел е да вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на местната общност.

През 2017 г. екипът на Младежката Банка в Габрово ще подкрепи идеи за младежки проекти и инициативи в следните приоритетни области: здравословен начин на живот и спорт; насърчаване на изкуството, креативността и изявата; неформално образование и развитие на личностни умения. В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14-26г.

Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 28 април включително на телефон 066/805419, 0879/123 688, 0879/123 687, на е-mail: office@ymca-gabrovo.org или на място в офиса на Сдружение ИМКА Габрово от екипа на Младежка Банка Габрово – Иво Тепавски, Андреана Недева или от други специалисти от екипа. Краен срок за получаване на проектните предложения – 2 май 2017 г. Проекти, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани. За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо. Настоящата обява е възможна благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Повече за дейността на ИМКА Габрово и Младежка банка в Габрово можете да откриете на интернет адрес: ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или Младежка Банка Габрово – Youth Bank Gabrovo.

 

Още по темата:

Сподели: