В Севлиево представят възможностите за финансиране с европейски средства

На 29 октомври (петък) 2021 г. от 11:00 часа на площад „Свобода“ пред сградата на Община Севлиево, екипът на Областен информационен център – Габрово, съвместно с териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието в Габрово (ТОО – Габрово на НССЗ) ще проведат изнесена приемна.

По време на събитието ОИЦ – Габрово ще информира за насочената към неправителствените организации процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., както и предстоящите възможности за финансиране на бизнеса.

Експертите от ТОО – Габрово на НССЗ ще отговарят на въпроси на земеделски стопани, свързани с кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., в т.ч. възможности за кандидатстване по подмерки  6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

На посетителите ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали, съгласно въведените противоепидемични мерки в страната.

За допълнителна информация може да се обърнете към ТОО на НССЗ в гр. Габрово на тел.: 0885 848 822 и е-mail: gabrovo.m@naas.government.bg, както и към ОИЦ – Габрово на тел.: 0879 94 68 59 и e-mail: oic@gabrovo.bg.

Още по темата:

Сподели: