В Седмицата на гората доброволци залесиха общински терени

Всяка година първата седмица на месец април е посветена на гората. В България вече почти 100 години традиционно се отбелязва „Седмица на гората“ чрез различни прояви, насочени към опазване и информиране за важността на горите.
По този повод, сдружение „Деветашко плато“ проведе акция по залесяване на общински терени в селата и в околностите им в периода 8-10 април. Чрез община Летница получиха млади дръвчета от различни видове – липа, бреза, бял бор, конски кестен – предоставени от www.gorata.bg.
Акцията се проведе в селата Агатово, Крамолин, Кърпачево, община Летница, Къкрина, Брестово и Деветаки от община Ловеч. Участваха над 60 доброволци от различни възрасти (от 2 до 79 години). Дръвчета в Агатово засяхме край микроязовира Тръстян дол, а в Крамолин са в центъра на селото, до кметството и спирката. За правилното засаждане ни съдейства специалист от Горско стопанство – Севлиево.
Акцията е част от дейностите по проект „Активни граждани в селата“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.

Сподели: