Габровска област – на последно място в страната по естествен прираст

Pixabay.com

В региона севлиевските мъже живеят най-дълго.

Селата се топят с 30 промила на година.

Според статистиката в Габровска област намалява броят на живороденитe деца и общата раждаемост, нараства броят на умрелите и общата смъртност. Намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Габрово е 105788 души, което представлява едва 1.5% от населението на страната и 13,8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 810 души, или с 0.8%.

Мъжете са 50874 (48.1%), а жените – 54914 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 079 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Най-висок е относителният дял на жените в община Трявна – 52.4% или на 1000 мъже се падат 1102 жени, а най-нисък  в община Севлиево – 51.7% или на 1000 мъже се падат 1070 жени.

Намалението на населението в област Габрово, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 18.1, като по този показател областта е на последно място в страната. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 15.3‰, а в селата – минус 29.8‰.

Още по темата:

Сподели: