ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТМЕНИ ДЕЛОТО ПО ЖАЛБАТА НА БОГОМИЛ ПЕТКОВ И ПП-ДБ, С КОЯТО ИСКАХА ПОВТОРНО БРОЕНЕ НА ВСИЧКИ БЮЛЕТИНИ

­
Административен съд – Габрово потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Севлиево от 6 ноември 2023 г. за избиране на кмет на Община Севлиево при проведения на 5 ноември 2023 г. втори тур.

С решението на съда се отменя даденият ход на делото, оставя без разглеждане жалбата като процесуално недопустима.

Припомняме, че отпадналият още на първи тур на изборите за кмет Богомил Петков, заедно с Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ подадоха жалба, в която твърдеше, че има грешки в протоколите и настояваха за повторно броене на бюлетините за кмет от първия тур.

Решението на съда е взето след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните, и след като извърши служебна проверка за законосъобразност.

Съдът е установил, че протоколът и решението на ОИК, отразяващи резултатите от произведения избор за кмет на територията на Община Севлиево, са подписани от всички членове на тази комисия без особени мнения и възражения. Протоколът на общинската избирателна комисия е в законоустановената форма и в него са отразени обобщените и сумирани данни от протоколите на секционните избирателни комисии, отразяващи избора на общински съветници на територията на общината. Протоколите на секционните избирателни комисии също са изготвени в съответната форма и подписани от членове на СИК. Тези обстоятелства сочат, че решенията на общинската и секционните избирателни комисии, касаещи отчитането на изборните резултати за общински съветници, са взети при спазване на регламентирания в закона кворум и мнозинство.

Безспорно е установено от представените протоколи на СИК, че не са отразени спорове относно действителността или недействителността на бюлетините, не са отразени забележки, възражения и не са отбелязани особени мнения от членовете на комисиите. Протоколите са подписани от всички членове без никой от тях да посочи и подпише протокола с особено мнение.

Видно от прегледа на протоколите е, че само в част от тях са допуснати технически грешки, които са отразени с подписите на трима от членовете на СИК. В резултат от извършените поправки, отразени по надлежния ред с подписите на трима от членовете на съответната СИК няма направени възражения, отразени в протоколите.

По така изложените съображения съдът намира, че формалната и материална доказателствена сила на оспорените писмени доказателства не е опровергана.

Още по темата:

Сподели: