Девет “Ковид зони” има в областта, четири са в Севлиево

Pixabay.com

Девет лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, имат сключени допълнителни споразумения с Районната здравноосигурителна каса в Габрово за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 и са разкрили „Ковид зони“. Четири от тях са в Габрово – ДКЦ -1 – Габрово, Болничен медицински център, Медицински център „Свети Иван Рилски“ и медицински център „Апогей“, като специализираният кабинет в „Апогей“ ще започне да приема пациенти от първи март.

Медицинските центрове в Севлиево, разкрили „Ковид зони“, също са четири – Медицински център-1-Севлиево, Медицински център „Хипокрена“, Медицински център „Свети Иван Рилски“ и Диагностично-консултативен център „Здраве“. Едно е лечебното заведение с „Ковид зона“ в Трявна – Медицински център „Д-р Теодоси Витанов“. Лечебните заведения в община Дряново не са пожелали да сключат такъв договор.

Наличните в РЗОК данни от отчетите на лечебните заведения, показват, че за последното тримесечие на предходната година, за областта са отчетени 3 278 прегледа на пациенти, във функциониращите „Ковид зони“. Съответно те са: 1 827 в Габрово, 1219 в Севлиево и 232 в Трявна.

Във връзка с извънредна епидемична обстановка и за да осигури качествено и достъпно лечение на пациентите с  COVID-19, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса през миналата година прие промени в съответната методика, за да облекчи изискванията към изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ. Така беше осигурена възможност повече лечебни заведения да сключат договори с НЗОК за да формират така наречените Ковид зони и да получават съответното заплащане за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 в извънболничната медицинска помощ.

Екипите в тези зони приемат пациенти, насочени от ОПЛ и самонасочили се, със съмнения или диагностицирани с Ковид-19, в рамките на предварително обявено работно време. На пациентите с доказана диагноза Ковид-19, по преценка на лекуващия лекар, могат да се назначават изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка.  Прегледите по този ред се извършват в период до 10 календарни дни от доказване на заболяването. Могат да се направят до два прегледа.

Още по темата:

Сподели: