Десет дни на водоноски в 14 села

Във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, се налага спиране на водоподаването от 08.04.2021 г. до 18.04.2021 г. вкл. на селата, захранвани от този водопровод: севлиевските Попска махала, Карамичевци, Кастел, Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка, Буря, м.Севлиевски лозя, дряновското с.Янтра и габровските села Яворец и Музга. В посочените населени места ще бъдат осигурени водоноски.

Изпълнител на строително-монтажните работи е обединение „ХИДРО ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2018”.

Сподели: