Започва кампания за набиране на професионални приемни семейства за деца до 18 г.

„Приемна грижа” е мярка за закрила на детето „настаняване в приемно семейство”, което гарантира основното му право – да расте и да се развива в семейна среда. Тази мярка цели постигането на сигурен и безопасен начин на живот за деца, които не могат да го получат в собствените си семейства.
Често такива деца са били изоставени, семействата им са много бедни или в тежка криза. От приемно семейство имат нужда и деца, които са жертва на насилие в семейството си или има риск детето да бъде настанено в институция. Зачестяват и случаите, при които родителите на тези деца са тежко болни, починали и в затвора.
Тогава може да се прибегне до доброволна приемна грижа – това са семейства, преминали специлано обучение, които получават средства за отглеждането на настаненото при тях дете. Другият вид приемна грижа е професионалната – в приемни семейства, преминали допълнително обучение, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават и финансово възнаграждение за труда си и им се води трудов стаж.
Децата могат да бъдат настанени в такива семейства краткосрочно (до една година), дългосрочно (повече от година) или спешно (с цел запазване живота и здравето на детето).
Към приемните семейства също има изисквания. Те могат да бъдат едно лице или двойки, които са женени или живеят на семейни начала; хора, с или без собствени деца; с различни степен на образование, възраст, етнически произход;
Най-важното е да обичат децата; да имат желание да се грижат за дете; да имат време и място в живота си, за да дарят с любов дете, което е преживяло много трудности; да са пълнолетни, в добро физическо и психическо здраве, без криминално минало; да са отворени за обучение и подкрепа.
Информация можете да получите в поделенията на „Социално подпомагане“.

Сподели: