Започва приемането на заявление за подпомагане на пчеларството

Снимка: pixabay.com

От 12 ноември започва приемането на заявления по мерките от Национална програма по пчеларство за 2019 година. Те се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице до 23 ноември.

Мерки Б, Г и Д включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Повече информация, както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Отново се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Още по темата:

Сподели: