Изложба – конкурс за рисунка „БУНТОВНИЯТ АПРИЛ 1876 година“

По повод 145-годишнината от Априлското въстание в Севлиевския край, Община Севлиево и Исторически музей – Севлиево организират изложба – конкурс за рисунка на тема „БУНТОВНИЯТ АПРИЛ 1876 година“.
Пролетта на 1876 година е една от най-величавите страници в историята на Севлиевския край. В подготовката и провеждането на въстанието вземат участие смелите, млади, жадуващи за свобода наши предци. Севлиевският край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи.
На 1 май 1876 г. (стар стил) на легендарния връх Бабан на бунт се вдигат жителите на балканските села. Десетдневните сражения в планинските проходи завършват с кървавия разгром на Балканската република. Убити са стотици мъже, жени и деца, опожарени са стотици жилища, манастири, църкви и училища. Осем от водачите на въстанието начело с председателя на революционния комитет Стефан Пешев  увисват на бесилките на севлиевския площад.
Изложбата – конкурс за рисунка е едно от събитията, които ще съпътстват тържественото отбелязване на годишнината. В нея могат да участват всички, които обичат да рисуват и се вълнуват от историята на родния край.
Желаещите могат да посетят безплатно експозициите на Исторически музей Севлиево и да получат подробна информация, за да претворят вълнуващите събития в образи и картини. Обявеният конкурс е за рисунка (задължителен формат 35х50 см  или 50х70 см). Техниката и материалите са по избор.
Участниците ще бъдат разделени в следните възрастови групи. За всяка възрастова група ще бъдат връчени по три награди и диплом:
● До 12 –годишна възраст:
І награда – 70 лв
ІІ награда – 50 лв
ІІІ награда – 30 лв
● От 13 до 18-годишна възраст:
І награда – 100 лв
ІІ награда – 80 лв
ІІІ награда – 50 лв
● Над 18-годишна възраст:
І награда – 200 лв
ІІ награда – 150 лв
ІІІ награда – 100 лв
Рисунките за участие в изложбата се приемат до 17 май 2021 година в Исторически музей Севлиево, Хаджистояново училище. Творбите да бъдат придружени от следната информация: три имена, възраст, телефон за връзка.
Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури, като за участие в изложбата ще бъдат селектирани най-добрите от тях. Изпратените за участие в конкурса рисунки не се връщат. Приема се, че всеки участник в конкурса е съгласен с регламента.
Допълнителна информация:
● Тел.0675/3 27 24 – Исторически музей Севлиево
● Откриване на изложбата и връчване на наградите от конкурса: 20 май 2021 година, 17:30 часа
   Община Севлиево, Централно фоайе

Сподели: