Историческият музей показва експонати в пътуваща изложба, посветена на Априлското въстание

Експозицията „Пред олтара на Свободата. Априлското въстание на север от Балкана” ще отвори не толкова познати страници от историята на Априлското въстание, които са не по-малко героични и драматични от добре известните ни събития в Панагюрище, Копривщица, Клисура и Батак.
В изложбата участват експонати от фонда на музеите в Добрич, Велико Търново, Габрово, Шумен, Севлиево, Варна и Бяла черква.
Рeгионален клуб „46-и пехотен Добрички полк” също участва с оръжия и снаряжение от личните колекции на членове на военноисторическия клуб. Ще бъдат показани лични вещи на ръководители и участници във въстанието.
В изложбата са включени експонати, реално участвали в Априлското въстание – оръжие, барутник, калъп за куршуми, саби, ножове, пищови, снимки и други от фонда на музея в Севлиево. Пушката на Панайот Волов, револверът на Стефан Стамболов, пушката и сабята на Сидер Грънчаров, рядка шашка с инкрустирана глава, принадлежала на четник на Таньо войвода, загинал в последния бой и много други са предоставени от музеите в Северна България.
Любопитство предизвиква едно българско хладно оръжие, което се среща само и единствено в краткия отрязък във времевия период, наречен Априлско въстание. Това е сабя „Априлка” – изковавана от земеделски сечива. Сабите „Априлки” са уникални и единствени по рода си.
В историческите събития от 1876 г. въстанието избухва в три основни точки – Родопите, Средногорието и Сеевлиевска кааза. Историческият музей в Севлиево пази като съкровена светиня сабята на Стефан Пешев – един от организаторите на въстанието в нашия край.

Сподели: