Конкурс за рисунка на тема „Гората и нейните обитатели“

Община Севлиево и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево обявяват конкурс за рисунка на тема „Гората и нейните обитатели“.
Конкурсът е насочен към деца и младежи на територията на общината на възраст от 7 до 19 г. и е в рамките на инициативата „Седмица на гората“, която традиционно се отбелязва в община Севлиево. Участниците ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение, творчество, познания свързани с екологията и биосферата.
Конкурсът е индивидуален в следните възрастови групи:
Първа възрастова група – до 7 г.
Втора възрастова група – от 7 до 10 г.
Трета възрастова група – от 11 до 14 г.
Четвърта възрастова група – от 15 до 19 г.
Групови творби не участват в класирането.
Към всяка рисунка следва да бъдат посочени: имена, възраст на участника, учебно заведение или адрес. При изпращане на творбата е необходимо да се посочи телефон за контакт с участника или на родител/настойник/учител.
Крайният срок за предаване на рисунките е 17:00 часа на 3 април 2023 г., в сградата на ЦПЛР – Детски комплекс „Йовко Йовков“ – Севлиево.
Тричленно жури ще оцени постъпилите творби и ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. Държавно ловно стопанство „Росица“ – .Севлиево ще присъди специална награда, а творбата ще стане част от постоянната изложба в сградата на стопанството.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в срок до 7 април 2023 г.

Сподели: