МКБППМН организира семинарна вечер за родители на тема „Ненасилствена комуникация за родители“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Севлиево организира семинарна вечер за родители на тема „Ненасилствена комуникация за родители“, на 27 април от 18:00 до 19:30 ч. в сградата на Младежки център – Севлиево. Лектор ще е Емилия Илиева-Крайнова, обучител по ненасилствена комуникация и емпатия, създател и основен водещ на Communication Academy. Семинарът ще представи метода на американския психолог д-р Маршал Розенберг за общуването от сърце между родители и деца и принципите на емпатичното свързване. Целта на вечерта е да подпомогне родителите: да отглеждат и възпитават своите деца, като зачитат както техните, така и своите потребности; да предадат на децата си умението да общуват чрез уважение, зачитане, съпричастност, разбирателство и сътрудничество; да развиват в тях емоционална грамотност.

Някои от въпросите, които ще бъдат разгледани са: Как да изграждаме качествена връзка с децата си?; Как да слушаме децата без да ги осъждаме?; Как да изграждаме семейна култура на сътрудничество?; Как да разрешаваме конфликти, така че потребностите на всички да са зачетени?; Как да възпитаваме децата си без наказания, заплахи, етикети и похвали?; Как да заменим „Трябва” с „Аз избирам”?; Как да се подкрепяме в ролята си на родители?.

Заявки за участие в семинарната вечер може да направите до 21.04.2017 г. на телефон 0884 640519 или на e-mail: mkbppmn@sevlievo.bg.

Още по темата:

Сподели: