Набират номинации за добротворци през 2022 г.

На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации от всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците, а също и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.
Безвъзмездната помощ е една от основите на цивилизацията. Тя е акт на даряване на знание, умение, ресурс от всякакви хора към хора в неравностойно положение, животни, различни каузи. Това е акт на човещина, който не търси отплата, защото е основана на един-единствен принцип – даряването носи щастие.
В днешния объркан и пълен с напрежение свят е още по-важно да отбелязваме доброто, тъй като сякаш и то е в дефицит. Категориите за номинации в #НАГРАДИ ЗА ДОБРОТВОРЦИ 2022 са:
ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА:
• Екология и здраве;
• Най-активен доброволец в училище (ученик / учител /родител);
• Подкрепа за общността и благотворителност;
• Младежки дейности и инициативи за свободното време;
• Култура и творчески дейности;
• Най-млад доброволец;
• Доброволец ветеран.
ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА, С ПРИНОС КЪМ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 Г.
ДОБРОТВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА
В категорията „Добротворец на годината“ се номинира личност, организация, учреждение или фирма, като това може да направи всеки един от нас, попълвайки своето предложение във формуляр на http://bit.ly/3Npcgrf

.

Още по темата:

Сподели: