Община Габрово търси обекти под наем за насърчаване на бизнеса в кв. „Шести участък”

Кампания за набиране на обекти за дългосрочно наемане в кв. „Шести участък” обявява Община Габрово. Инициативата е във връзка с намеренията за насърчаване на бизнеса и творческите дейности в квартала.

Обектите следва да бъдат разположени в партерните етажи на сградите и да са подходящи за търговия, за заведения за хранене и развлечение или за други културни и обществено-обслужващи дейности. Изискване към имотите е да са в добро техническо състояние или да се нуждаят от минимални подобрения. Териториалният обхват е съсредоточен в следните улици:

–        ул. „Опълченска” (от ресторант „Странноприемница”, през пресечката с ул. „Пенчо Славейков”, до банка ДСК);

–        ул. „Николай Палаузов”;

–        ул. „Радион Умников” (от бивше училище „Радион Умников” до пресечката с ул. „Пенчо Славейков”);

–        ул. „Пенчо Славейков”;

–        ул. „Козлодуй”;

–        ул. „Еким Цанков”;

–        ул. „Филип Тотю”;

–        ул. „Къкрина”;

–        ул. „Даскал Цвятко”;

–        пл. „10-и юли” (от Дечкова къща до ул. „Радион Умников”).

Кампанията цели да идентифицира подходящи обекти, които ще бъдат предложени за наемане от представители на бизнеса и на творческия сектор. За целта Община Габрово планира да отправи покана към потенциални наематели с готовност да стартират дейност в кв. „Шести участък”.

От наемодателите се изисква желание да отдадат имота си под наем за минимум две години, както и готовност за инвестиция в малки ремонтни дейности при нужда. Съобразно конкретния случай Община Габрово ще осигури на собствениците техническа помощ по изготвяне на документация за ремонт на помещението, съгласувателни процедури, подготовка на договор с наемателя.

От Община Габрово призовават собствениците да поставяте началото на едно пълноценно сътрудничество и да се свържат с тях до 15 септември 2021 г. на тел. 066 818 430, моб. 0884 700 660 или на имейл mzlateva@gabrovo.bg.

Още по темата:

Сподели: