Община Севлиево отпусна 190 000 лв. допълнителна субсидия за полугодието на спортните клубове

Всяка година Община Севлиево подпомага финансово спортните клубове с цел увеличаване броя на активно ангажираните със спорт, подобряване условията за подготовка и изява на спортистите, а също и стимулиране постигането на по-добри резултати.
Във връзка с организацията и провеждането на спортно-състезателната и тренировъчна дейност на лицензираните спортни клубове на територията на общината, както и по повод участие на спортистите в местни, републикански и международни турнири, необходимото финансиране за първото полугодие на тази година е в размер на 190 000 лв.
За подпомагане на проектен принцип на дейността на спортните клубове, които са лицензирани на територията на общината и регистрирани като юридически лица с нестопанска цел се отпускат 50 000 лв., за „Футболен клуб Севлиево“ – 80 000 лв. Детско-юношеската школа по футбол към „Футболен клуб Севлиево“ ще получи финансиране в размер на 10 000 лв., а Футболен клуб „Севлиево Лейдис“ – 15 000 лв. За Спортен клуб по волейбол „Раковски – 1964“ – гр. Севлиево са предвидени 35 000 лв. Останалите спортни клубове ще кандидатстват на проектен принцип, в зависимост от нуждите си.

Сподели: