Община Севлиево приложи иновативна система за мониторинг за въздуха

В партньорство с Vivacom и Develiot, Община Севлиево реализира проект за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Смарт решението предлага цялостно наблюдение на ключови параметри за оценка на въздуха.
Станцията измерва основните замърсители, сред които ниво на въглероден окис, фини прахови частици, влажност, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра. Измерванията се предават към централизирана платформа за визуализация, съхранение и анализ на данните.
Системата за мониторинг е базирана в облачна платформа и се управлява лесно чрез интуитивен интерфейс и устройство с достъп до Интернет. Настройва се според нуждите на потребителя и показва разпространението на замърсяването и данните за качеството на въздуха, включително по часове.
За още по-голямо удобство тя предоставя и възможност за анализ на данните в реално време, което е предпоставка за своевременно откриване на нерегламентирано замърсяване, извършване на проверка и предприемане на бързи мерки.
Освен общината, гражданите също получават възможност да се информират за качеството на въздуха. Публично достъпната част на платформата визуализира средночасовите стойности от измерванията, разполага с индекс на качеството на атмосферния въздух и с архив на средночасовите измервания.
Качеството на въздуха е един от най-големите проблеми на съвременния град. Системата за мониторинг може да подобри градската среда и да спомогне за повишаване на качеството на живот на гражданите в общините с монтирани подобни системи.

Още по темата:

Сподели: