Общинският съвет в Севлиево заседава този четвъртък

Годишният отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през 2021 г. и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево са сред основните предложения за сесията на Общинския съвет.
Съветниците ще обсъдят и промяна в организацията на движение на улиците „Хан Acпapyx”, „Проф.д-р Гочо Москов“ и „Княз Борис I“ в участъка между кръстовищата с улиците „Хаджи Димитър“ и „Васил Левски“.
Сред точките, които ще бъдат подложени на гласуване, са още: даване на съгласие за изменение на част от уличната регулация на село Градница, изменение на кадастрални карти и регистри за поземлени имоти, изменение граници на имоти, допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2022 г. и даване съгласие за закупуване на недвижим и имоти.
Ще бъде избран и одитор на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД и ще бъдат одобрени още кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.

Сподели: