Петъчният пазар за земеделската продукция остава на панаирната площадка

Във връзка с последната заповед на директора на РЗИ – Габрово, въведените допълнителни временни противоепидемични мерки от Общинския кризисен щаб за територията на община Севлиево остават в сила до 31 октомври 2021 година.
В дните 22 и 29 октомври 2021 г. в района на панаирната площадка управителят на „Общински пазари“ следва да създаде необходимата организация за провеждането на петъчния пазар за земеделска продукция – при стриктно спазване на изискванията за разположение на щандовете, носене на защитна маска от граждани и търговци, както и спазване на необходимата дистанция между тях. Провеждането на петъчния пазар за промишлени стоки (т.н. „битак“) в тези дни се отменя.
Кооперативният пазар продължава ежедневната си дейност както досега, при стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки.
Общинският инспекторат, РУ – Севлиево и другите контролни органи ще осъществяват засилен контрол за стриктно прилагане на противоепидемичните мерки.
Общинският кризисен щаб призовава гражданите да спазват дистанция, да използват лични предпазни средства, да прилагат всички противоепидемични мерки, да бъдат отговорни към своето здраве и здравето на околните!

Сподели: