Прикючи ремонтът на три обекта в Севлиево

В срок прикючи ремонтът на три обекта в Севлиево – улиците „Иван. К. Устабашиев“, „Цар Симеон Велики“ и паркинга в Южния комплекс.

На „Иван. К. Устабашиев“ са подменени бордюри и са направени 2 605 кв. м тротоарни настилки. Положени са 4 966 кв. м асфалт на два пласта. Престои полагането на вертикална и на хоризонтална маркировки.

Дължината на улицата е 650 м. На улица „Цар Симеон Велики“, която има директна връзка с път ІІ – 44, са подменени бордюри и са направени 1 029 кв. мтротоарни настилки. Положени са 1 698 кв. м асфалт на два пласта и също предстои маркировка. Дължина на улицата е 233 м. В момента се извършватстроително-монтажни работи по улица „Росица“ в участъка от кръстовището с ул.“Опълченска“ до кръстовището с ул. „СтефанПешев“. Работи се и поул. „Стара планина“ – от кръстовището с улица Никола Д. Петков в посока изхода засело Сенник.

Днес завърши полагането на асфалт и на паркинга в ж. к. „Митко Палаузов“ с площ близо 2 хил. кв. м. Капацинетът му е 64 паркоместа. Положена е и маркировка, и е монтирано осветление.

Предстои реконструкцияна участък от улица „Росица”, която има директна връзка с път ІІІ – 404.

Общата дължина на участъка е 690 м и квадратура на уличната настилка 6 084 кв. м, като прилежащата тротоарна настилка е с площ 2 161 кв. м.

Друг обект, който се подготвя за ремонт е участъкът от улица „Стара планина”, имаща директна връзка с път ІІ – 44. Участъкът е с дължина 250 м е с квадратура на уличната настилка 2 821 кв. м иприлежаща тротоарна настилка с площ от 1 153.16 кв. м.

На улиците „Марин Попов“ и „Опълченска“ предстои фрезоване на съществуващата настилка за пренастилане, а също локални ремонти, където е необходимо, изграждане на нова пътна настилка, полагане на два пласта асфалтобетон – един от неплътен асфалт с дебелина 3 см и втори плътен пласт с дебелина 4 см.

Заложено е още монтиране на светлоотразителни знаци и полагане на пътна маркировка на територията на Община Севлиево.

Сподели: