Севлиево е най-младата община в областта

48 години и половина е средната възраст на хората в областта

По данни на статистиката към края на миналата година процесът на застаряване на населението в Габровска област продължава. На възраст над 65 години са малко над 29% от хората и  по този показател областта е на последните места в страната заедно с Видин (30.0%). Най-застаряващата община е Трявна, а „най-млада“ е Севлиево (27.1%).  Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените. Жените над 65 години са 33.8%, а мъжете – 24.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Децата до 15 години са 12 289, или 11.6% от общия брой на населението в областта. Този показател е най-нисък в страната, както и в Смолян. С най-висок дял на децата до 15 години е община Севлиево -13.3%, а с най-нисък – Трявна.

Застаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 48.4 години през 2019 г. нараства до 48.6 години в края на 2020 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата възрастта на населението е с 5 години по-висока от средната в градовете.

Още по темата:

Сподели: