Удължават срока на облекчения режим за отпускане на лекарства

Pixabay.com

Националната здравноосигурителна каса удължава периода на облекчени условия за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които напълно или частично заплаща до 30.06.2021 г.

До 30.06.2021г. здравноосигурените лица могат да получат лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, в случаите, когато последната рецепта е издадена преди 01.06 на хартия и нейната валидност е изтекла. Това става съобразно последните вписани в книжката данни, като аптеката трябва да бъде същата, в която е правено предишното отпускане. Коя е аптеката, към която следва да се обърнат може да се види от печата поставен в рецептурната книжка при последното отпускане.

 Когато пациентите имат издадена от лекаря рецептурна бланка на хартия преди 01.06 и нейната валидност не е изтекла, лекарствата ще се отпускат по нея до изтичане на валидността. (Примерно по хартиена тримесечна рецепта, издадена на 20.05.2021г., могат да се взимат предписаните лекарства, до предвидения в Наредбата срок на валидност – до 75 календарни дни – за отрязък С от рецептурната бланка).

Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка /след 16.11.2020 и до 30.06.2021 г. вкл./ се удължават служебно. Служебно удълженият срок се прекратява на 30.06.2021г. По удължените протоколи, лекарства се отпускат по някой от следните три начина:

  • Без представяне на актуална рецепта, когато има издадена хартиена, чийто срок е изтекъл. В аптеката се представя рецептурна книжка и протокола.
  • С представена хартиена рецепта, която е издадена преди 1.06 и срокът на валидност не е изтекъл. В аптеката се представя рецептата, рецептурната книжка и протокола.
  • По валидна електронна рецепта. В аптеката се представя рецептурната книжка и протокола.

Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях се извършва по обичайния ред, установен в Националния рамков договор.

По електронна рецепта с изтекъл срок на валидност не се отпускат лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Здравноосигуреното лице следва да се обърне към лекаря си за издаване на нова рецепта.

Още по темата:

Сподели: