Шест села на водоноски и единайсет без вода 4 дни от седмицата

 Новият, по-ограничен режим предвижда високите етажи да остават без вода след 23 часа

От днес се променя досегашният график на режимно водоподаване на част от населените места на Община Севлиево.

За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево, кв.”Балабаница” и ”Крушевски баир”, вода ще се подава в дните вторник, четвъртък и събота от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Идилево, Добромирка, м.”Севлиевски лозя” вода ще се ще се доставя с водоноски.

В село Буря вода ще има през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа. В Дамяново водата ще се пуска всеки ден от 17:00 до 22:00 часа, В  Градница вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа. Село Младен  е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема: I–ви ден – вода няма в района на ул. ”Първа”; II–ри ден  – няма в района на ул.”Втора” и ул.„Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;  III-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

В града Севлиево вечер от 22:30 часа до 6:00 часа сутринта налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на община Севлиево.

В случай на задълбочаване на кризата режимът ще бъде променен.

Още по темата:

Сподели: