2,5 пъти повече са възрастните хора в Габровска област в сравнение с подрастващите

Pixabay.com

В момента на пазара на труда на всеки двама пенсионирани влиза само един млад

Особено тревожно застаряването на населението се отразява върху пазара на труда и приноса на населението в социалната сфера. В област Габрово на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Тревожни са и тенденциите при населението в трудоспособна възраст, което наброява 58 хил 300 души, или  55.1% Броят на трудоспособното население намалява спрямо предходната година. Над трудоспособна възраст са 34 хил 300 души, или 32.4%, а под трудоспособна възраст – едва 13 хил. 200, или 12.5% от населението.

Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години) е направо катастрофално. Към 31.12.2020 г. това съотношение е 55 – или на мястото на 100 пенсионирани идват едва 55 млади хора. За сравнение, преди 10 години през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 89 млади хора.

Това се дължи и на намаляването на ражданията. Миналата година в областта са регистрирани 626 родени деца. За година броят на живородените намалява със 128 деца, или със 17.0%. В градовете са родени 489 и в селата  133 деца. Коефициентът на раждаемост е 5.7‰ в градовете и 6.6‰ в селата. И по този показател Габрово е на последно място в страната.

Броят на умрелите през 2020 г. е 2544, а коефициентът на обща смъртност – 24.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 430, или с 20.3%.

След 1990 г. демографското развитие на областта е с отрицателен естествен прираст на населението. През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст областта е намаляла с 1922 души.

Още по темата:

Сподели: