500 преброители и 200 контрольори ще бъдат наети в Габровска област

Започна набирането на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и сайтовете на общините.

В Габровска област за предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани около 500 преброители и   над 200 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна. Съгласно графика на дейностите, те ще извършват  преброяването на лицата и жилищата в периода от 8.00 ч. на 1.02.2021 г. до 20.00 ч. на 15.02.2021 г.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт/НСИ/.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

За повече информация, гражданите могат да ползват сайта на НСИ, рубрика Преброяване 2021, както и сайтовете на общините в Габровска област.

 

Сподели: