722 деца и ученици от общината ще пътуват до детска градина или училище през учебната година

Общинският съвет утвърди транспортната схема за превоз на деца и ученици на територията на община Севлиево
Предложената транспортна схема за маршрутите и броя на пътуващите деца, и ученици на територията на община Севлиево е съобразена с наличните училищни автобуси, с общинската транспортна схема и специализирания транспорт. Новата транспортна схема обхваща всички пътуващи деца и ученици, които подлежат на задължителна подготовка или обучение от населено място, в което няма детска градина или училище.
През новата учебна 2021/2022 година 722 деца и ученици от община Севлиево и съседни общини ще пътуват до детска градина или училище. 475 от тях ще пътува с 6 автобуса превозни средства, предоставенит от МОН и с 5, които са собственост на СУ „Васил Левски“ – Севлиево, ОУ „Стефан Пешев“ – Севлиево, ПГ „Марин Попов“ – Севлиево и ПГТМ – село Градница. Преимуществени ползватели на училищните автобуси ще са: ОУ „Васил Левски” в Шумата, ОУ „Христо Ботев” в Добромирка, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Петко Славейков, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Градница, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Душево и ОУ „Св. Солунски братя” в село Крамолин.
Останалите 247 пътуващи деца и ученици ще ползват общинската транспортна схема и специализиран превоз.
Средствата за организиране на транспорта се предоставят на общините и се изразходват, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Сподели: