Йордан Стойков – удостоен с “Почетен знак – Севлиево”

Председателят на групата общински съветници от „Местна коалиция БСП за България“ Станимир Стойчев е депозирал предложението си за удостояването с „Почетен знак – Севлиево“ на бившия кмет на града Йордан Стойков.
Йордан Стойков е роден в Севлиево на 14 юли 1964 година. Основното си образование получава в ОУ „Ст. Пешев”, а средно – в СОУ „В. Левски”. Военната си служба отбива като граничар. Висшето си образование завършва със златен медал във ВСИ-Пловдив със специалност „агроинженер – лозаро-градинарство“. Работи като агроном, председател ТКЗС, ЗК село Кормянско и село Крамолин. От 1996 г. до 2005 г. заема поста изпълнителен директор Агрохолдинг „Ловико“ Севлиево. От 2015 до 2021 г. е председател на съвета на директорите на „Евро Ферт“ АД.
Избиран шест пъти за общински съветник в община Севлиево 1991, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 г. Председател е на ОбС от 2003 до 2005 г. Кмет е на община Севлиево от 2005 до 2011 г. Народен представител е от 7 МИР в 42 НС 2013–2014 г.
Реализираните значими проекти по време на кметуването му са: довършване на регионалното депо за твърди битови отпадъци през 2006 г.; изграждане на градската пречиствателна станция за отпадъчни води 2008-2010 г.; откриване градската художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” през 2008 г.; реконструкция на централната градска част на Севлиево през 2011 г. Спечелените проекти, финансирани по оперативна програма „Региони в растеж“ са: проектът за социализиране на средновековния град и крепост „Хоталич” през 2011 г. и проектът за изграждане на парк „Казармите“ през 2011 г.

Още по темата:

Сподели: