До 28 февруари питат бизнеса какви кадри търси

Наближава крайният срок на проучването за потребностите на бизнеса от работна сила, което Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към областните управители стартира по-рано този месец.

Инициаторите апелират за активно участие на работодатели от частния и публичния сектор и определят мнението им и информацията от тях като изключително важна.  Тя ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта. Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на средното и висше професионално образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Габрово и общинските планове за развитие.

Ако сте работодател и все още не сте подали информация за вашата нужда от  професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики, може да го направите до 28 февруари 2018 година. Проучването се извършва он-лайн чрез електронен анкетен формуляр:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/za-vas-rabotodateli-2174/

 

Още по темата:

Сподели: