ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ДОБРИНА”

Проектът е реализиран от Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обхваща 25 потребители, като съобразно техните персонални възможности и нужди, те са професионално консултирани по теми, свързани с подобряване качеството им на живот и повишаването на мотивацията им за независим и самостоятелен живот чрез насърчаване на равните възможности за интеграция на пазара на труда. В рамките на проекта се проведоха 16 екскурзии на територията на страната.

Всеки потребител се възползва от трудотерапевтични, социални, психологически и рехабилитационни услуги. Дейностите се осъществуват в сграда намираща се на ул. „Мара Гидик“ №17 предоставена от Община Севлиево за откриване на дневния център. Сградата беше преустроена за да бъде осигурена достъпна среда за хората с увреждания чрез изграждане на рехабилитационна стая, стая за трудотерапия, столова, кухня и рампа. Чрез реализирането на проекта се предостави възможност за откриване на няколко работни места: ръководител, социални работници, рехабилитатор, медицински сестри, санитар, чистач, психолог, трудотерапевт и шофьор. С Решение №086 от 22.05.2018 г. на Общински съвет – Севлиево е дадено съгласие услугата да продължи да функционира, като държавно делегирана дейност през 2019 г. През месец ноември на 2018 г. със заповед на кмета на Община Севлиево е открита процедура за конкурс за възлагане на управлението на ДЦПЛУ на външен доставчик. След проведения конкурс в началото на 2019 г. е сключен договор за срок от две години със Сдружение „Социална подкрепа и информация“. Считано от 01.03.2019 г. със заповед №РД01-629/14.03.2019 г. на изпълнителния директор на АСП, Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Севлиево е държавно делегирана социална услуга в общността с капацитет 20 места. Реализирането на проекта постави началото на подпомагането на хората с увреждания за изграждането на трудови и социални умения, осигуряване на условия за трудова заетост и гарантиране на работните места на персонала на дневния център.

ПРОМЕНЯМЕ ГРАДА – НЕ С ДУМИ, А С РАБОТА!

#43ГЕРБ
#СевлиевоИзбори
#Севлиево
#СевлиевоМестниИзбори2019
#СевлиевоИзбориЗаКмет

Платена публикация съгласно договор за информационно обслужване в предизборна кампания за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Сайтът sevlievci.com предлага едни и същи условия на всички партии и коалиции за отразяване на предизборната кампания.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Още по темата:

Сподели: