Тарифа за отразяване на предизборна кампания за избори за народни представители за Народно събрание

Предложението е в сила от 3 март 2021 г. до 3 април 2021 г.

БАНЕР: 

Sidebar – Home page – в страничната лента на сайта  – 80 лв.

Footer – в долната част на сайта – 70 лв.

 

УСЛУГА: 

Публикуване на репортаж със снимков материал – максимум 10 бр. снимки – 140 лв.
Пиар публикация с до 5 бр. снимки – 150 лв.
Публикуване на интервю със снимка – 130 лв.
Публикуване на предизборно обръщение със снимка – 200 лв.

Публикуване на коментар и мнения – 40 лв.

 

ПАКЕТНА ЦЕНА: 1300 лв.

Включва отразяване на всички събития, предоставени от щаба на партиите и коалициите, както и неограничен брой публикации и снимки;

Цените за реклама са за 1 ден и минимален срок 10 дена.

Цените са окончателни и са за един месец – периода на предизборната кампания.

Банерна реклама за по-кратък период се договаря допълнително на база обявените цени за кампанията. Цените не включват изработка на банера. Банерът може да бъде статичен или анимиран. Възможни са различни размери на банерите. Възможен е линк към посочен от възложителя адрес. При препратка от банер към пиар публикация или друг предизборен материал във вътрешна страница на сайта цената се формира от цената на банера и цената на въпросния материал.

Материалите се предоставят от съответния предизборен щаб и се публикуват при спазване на правилото първият по време е първи по място. При изработване на материалите от редакцията, цената на изработката се договаря допълнително. Всеки материал  съдържа  информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Възможни са пакетни услуги с  комбинация  на  различни видове публикации.

Редакцията си запазва правото да откаже публикация, накърняваща добрите нрави или честта и доброто име на кандидатите. Заплащането на материалите, отразяващи предизборната кампания, става след издаване на фактура от страна на изпълнителя, като за целта се сключва договор между съответната политическа партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирал кандидати, и „СЕЛВИ“ ЕООД, информация за който се публикува на сайта в тридневен срок от сключването му и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите. Дава се и възможност за право на отговор при публикуван материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет. Отговорът се публикува незабавно след получаването му безплатно.

Изтеглете договора

За контакти: Мирела Банчева, тел. 0885 203 111, info@sevlievci.com

–––––––––––––––

Още по темата:

Сподели: