Tags: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНЕ

Вирус плъзна от имейли, пращани от името на Агенцията по вписванията

Посещения: 2 568 Стотици компютри са атакувани със съобщение от името на Агенцията по вписванията, което се оказва опасен вирус. За това информираха от ведомството на интернет страницата си. Съобщението в мейлите гласи: „Агенция по вписванията уведомява за промяна в крайния срок за подаването на годишните финансови отчети. След изтичане на срока Агенция по вписванията ще…

Вписване и пререгистрация на сдруженията с нестопанска цел – вече в Агенцията по вписванията

Посещения: 820 От началото на тази година заявленията за вписване, заличаване или обявяване в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел, както и заявленията за пререгистрация на сдружения, фондации, читалища и др. се подават в Агенцията по вписванията. Промяната е във връзка с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от…