Tags: ВЕЛОАЛЕЯ

Собствениците на земи, през които преминава велоалеята, ще бъдат обезщетени

Посещения: 174 Общинският съвет в Севлиево одобри подробен устройствен план-парцелиран план за транспортната техническа инфраструктура за обект “Веласипедна алея в зоната за крайградски отдих” с трасе през парк “Черничките”, общински път “Габровско шосе” и южната крайречна зона на река Росица в землището на град Севлиево. Решението се отнася за продължаването на вече съществуващата велосипедна алея…

Започва строителството на втория и третия етап от проекта за велоалеята

Посещения: 1 120 Общинският съвет одробри подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортната техническа инфраструктура за обект: „Велосипедна алея в зоната за крайградски отдих“. Трасето минава през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица. Обхватът на проекта извън урбанизираната територия засяга имоти, които са публична общинска и частна собственост.…