Tags: ИГРИЩЕ

Направиха игрище за петанк и бадминтон в двора на Дневния център за хора с увреждания

Посещения: 210 Играта петанк е популярна при всички възрастови групи, но е най-предпочитана от хората с увреждания. Ето защо Община Севлиево уважи предложението на СКХУ „АЛФА“ да им бъде предоставен терен, а Общинският съвет подкрепи инициативата и бяха отпуснати средства за изграждането на спортния терен, информират от кметската администрация. Теренът е в двора на дневния…

Дворът на ОУ „Христо Ботев” ще се превърне в мултифункционално игрище

Посещения: 1 939 Община Севлиево публикува на сайта си ново инвестиционно намерение за изграждането на мултифункционално игрище в двора на ОУ „Хр. Ботев”. От информацията става ясно, че вече са подадени документите за финансиране на проекта по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни…