Tags: НАСЕЛЕНИЕ

Габровска област – на последно място в страната по естествен прираст

Посещения: 191 В региона севлиевските мъже живеят най-дълго. Селата се топят с 30 промила на година. Според статистиката в Габровска област намалява броят на живороденитe деца и общата раждаемост, нараства броят на умрелите и общата смъртност. Намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите. Към 31 декември 2020 г. населението на област…

Севлиево е най-младата община в областта

Посещения: 140 48 години и половина е средната възраст на хората в областта По данни на статистиката към края на миналата година процесът на застаряване на населението в Габровска област продължава. На възраст над 65 години са малко над 29% от хората и  по този показател областта е на последните места в страната заедно с…

Севлиево е най-„младата“ община в областта

Посещения: 1 014 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в Габровска област, сочат от статистиката. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Броят на живородените деца запазват нивото си от 2016 година, но се увеличават умрелите лица и коефициентът на обща смъртност. Увеличава се и детската смъртност. От Териториалното статистическо бюро Габрово информират, че…

Населението на Габровска област продължава да намалява, Севлиево е с най-добри показатели

Посещения: 1 358 Задълбочават се демографските проблеми в областта, Севлиево е с най-добри показатели. Към 31 декември 2016 година населението на област Габрово е 112 334 души Населението на Габровска област през 2016 г.  продължава да намалява и застарява, съобщават от Регионалната структура на Националния статистически институт – Габрово. Изследването сочи, че се задълбочава  дисбалансът в…