Tags: ПРИРАСТ

Габровска област – на последно място в страната по естествен прираст

Посещения: 168 В региона севлиевските мъже живеят най-дълго. Селата се топят с 30 промила на година. Според статистиката в Габровска област намалява броят на живороденитe деца и общата раждаемост, нараства броят на умрелите и общата смъртност. Намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите. Към 31 декември 2020 г. населението на област…