Tags: проект

Обществена поръчка за изработване на технически проект за Западен обходен път обяви Община Севлиево

Посещения: 542 Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за изграждане на Западен обходен път на град Севлиево. Към днешна дата транспортният трафик, отклоняващ се от републикански път I-4 /Е772/ „Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико…

Окончателно е решен проблемът с водата в село Буря

Посещения: 235 На 23 юни 2021 г., след успешното и своевременно приключване на поредния работен цикъл от реконструкцията на първите два участъка от Източния водопроводен клон, беше възстановено водоподаването по него. Това стана възможно, след като в края на 2019 г. Община Севлиево и местните власти в общината обединиха усилията си и подкрепиха инвестиционната инициатива…

Още три жилищни блока ще бъдат санирани от Община Севлиево

Посещения: 1 732 Община Севлиево стартира дейностите по изпълнението на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул. „Стефан Пешев“ №18 и ул. „Ален Мак“ №4“, по договор № BG16RFOP001-2.003-0065-C01финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд…

137 хора в невъзможност или под карантина обслужиха асистентите по Компонент 3

Посещения: 151 Всеки акт на разбиране и взаимопомощ трябва да бъде отбелязван Община Севлиево изпълнява проект № BG05M9OP001-2.101-0104 – C02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“, бюджетна линия BG05M9ОP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, като дейностите стартираха през месец април 2020 г. в отговор на безпрецедентните обстоятелства, породени от…

Младежки център – Севлиево ще финансира вашата идея за проект

Посещения: 175 СТРАХОТНА ВЪЗМОЖНОСТ пред младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност. Всички те могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Младежки център – Севлиево „ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛНОСТ“. Проектите трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат.…

Започва строителството на втория и третия етап от проекта за велоалеята

Посещения: 1 120 Общинският съвет одробри подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортната техническа инфраструктура за обект: „Велосипедна алея в зоната за крайградски отдих“. Трасето минава през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица. Обхватът на проекта извън урбанизираната територия засяга имоти, които са публична общинска и частна собственост.…

Започва реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източния водопроводен клон

Посещения: 203 Този понеделник, в 13:00 часа, до обекта в землището на село Стоките ще бъде направена първата копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година. Проектът включва реконструкция и подмяна на…

STEM проект стартира в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

Посещения: 215 Областният управител Невена Минева и началникът на РУО – Габрово Георги Маринов бяха на неофициално посещение в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево. Поводът за визитата е одобреният проект на гимназията по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” с максимален размер на финансиране – 300 000 лв. Това е единственото…

Правителството отпусна още 4,5 млн лв.за решаване водния проблем на Севлиево

Посещения: 413 13,7 млн. лв. идват за инфраструктурни обекти в област Габрово, 8 млн. лв. са за подобряване на водоснабдяването 3 млн. 900 хил. лева се отпускат на Община Севлиево за финансиране на обект „Източен клон от ПСПВ „Стоките до разпределителната шахта при с. Буря-с. Добромирка – Етап I, участък 3. Само преди два месеца от бюджета…

6,4 млн. лв. отпусна правителството за реконструкция на първия етап от източния водопроводен клон

Посещения: 1 010 Севлиево ще получи допълнително още 3,4 млн. лв. за реализацията на третия участък от източния водопроводен клон Правителството отпусна 6 399 384 лв. за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево. С тях ще бъдат реализирани първите два участъка от етернитовия водопровод, който започва от пречиствателната станция в село Стоките и…