Tags: проект

Търсят се социални асистенти и хигиенисти по проект Патронажна грижа + в община Севлиево

Посещения: 215 90 човека с увреждания, в невъзможност от самообслужване и под карантина обслужва Община Севлиево по проект „Патронажна грижа + в община Севлиево“ 29 хигиенисти извършват дезинфекция в социалните услуги, държавно делегирана дейност Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане…

Започва проектирането на западния обходен път на Севлиево

Посещения: 335 Кметът д-р Иван Иванов и фирмата – изпълнител подписаха договора за проектиране на работна среща в Общината Община Севлиево и „Инфра Про Консулт“ ООД подписаха договора за обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за западен обходен път на гр. Севлиево“. Проектирането е на стойност 114 000 лв. без ДДС и е…

Започва санирането на още три сгради в Севлиево

Посещения: 539 Утре в Севлиево ще се състои церемония „Първа копка“ по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ул. „Стара планина” №129, ул. „Хаджи Димитър” №2 и ул. „Раковска” №3. Начало на строителните дейности ще бъде поставено в 12:00 часа на ул. „Стара планина” №129…

Обществена поръчка за изработване на технически проект за Западен обходен път обяви Община Севлиево

Посещения: 626 Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за изграждане на Западен обходен път на град Севлиево. Към днешна дата транспортният трафик, отклоняващ се от републикански път I-4 /Е772/ „Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико…

Окончателно е решен проблемът с водата в село Буря

Посещения: 314 На 23 юни 2021 г., след успешното и своевременно приключване на поредния работен цикъл от реконструкцията на първите два участъка от Източния водопроводен клон, беше възстановено водоподаването по него. Това стана възможно, след като в края на 2019 г. Община Севлиево и местните власти в общината обединиха усилията си и подкрепиха инвестиционната инициатива…

Още три жилищни блока ще бъдат санирани от Община Севлиево

Посещения: 1 859 Община Севлиево стартира дейностите по изпълнението на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул. „Стефан Пешев“ №18 и ул. „Ален Мак“ №4“, по договор № BG16RFOP001-2.003-0065-C01финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд…

137 хора в невъзможност или под карантина обслужиха асистентите по Компонент 3

Посещения: 223 Всеки акт на разбиране и взаимопомощ трябва да бъде отбелязван Община Севлиево изпълнява проект № BG05M9OP001-2.101-0104 – C02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“, бюджетна линия BG05M9ОP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, като дейностите стартираха през месец април 2020 г. в отговор на безпрецедентните обстоятелства, породени от…

Младежки център – Севлиево ще финансира вашата идея за проект

Посещения: 275 СТРАХОТНА ВЪЗМОЖНОСТ пред младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност. Всички те могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Младежки център – Севлиево „ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛНОСТ“. Проектите трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат.…

Започва строителството на втория и третия етап от проекта за велоалеята

Посещения: 1 229 Общинският съвет одробри подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортната техническа инфраструктура за обект: „Велосипедна алея в зоната за крайградски отдих“. Трасето минава през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица. Обхватът на проекта извън урбанизираната територия засяга имоти, които са публична общинска и частна собственост.…

Започва реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източния водопроводен клон

Посещения: 300 Този понеделник, в 13:00 часа, до обекта в землището на село Стоките ще бъде направена първата копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година. Проектът включва реконструкция и подмяна на…