Tags: РЕМОНТ

МС одобри пренасочването на 732 148 лв. за ремонт на улични водопроводи в Севлиево

Посещения: 111 Със спестени 732 148 лв. се разрешава на Община Севлиево да финансира реконструкцията на улични водопроводи в града. За целта Министерският съвет промени свое постановление от 2020 г., с което чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на общинската администрация бяха предоставени 3 900 000 лв. за източен водопроводен клон от…

Прикючи ремонтът на три обекта в Севлиево

Посещения: 210 В срок прикючи ремонтът на три обекта в Севлиево – улиците „Иван. К. Устабашиев“, „Цар Симеон Велики“ и паркинга в Южния комплекс. На „Иван. К. Устабашиев“ са подменени бордюри и са направени 2 605 кв. м тротоарни настилки. Положени са 4 966 кв. м асфалт на два пласта. Престои полагането на вертикална и…

Две детски градини ремонтира Община Севлиево

Посещения: 262 Изпълняват се строително-монтажни дейности на сградите на две детски градини в селата Градница и Душево по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ – село П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево и база за изнесено обучение в село Градница“ по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в…

Община Севлиево ремонтира улици и водопроводи в града

Посещения: 171 Кметът д-р Иван Иванов инспектира обектите Със затоплянето на времето Община Севлиево стартиа серия ремонти, предвидени за 2021 г. Изцяло подменен е водопроводът по ул. „Цар Симеон“. Започва подмяната на тротоарните настилки и предстои цялостно асфалтиране на улицата, а следващата седмица ще приключи и подмяната на водопровода на ул. „Стара планина“, в участъка…

Община Севлиево ще ремонтира три детски площадки

Посещения: 131 Община Севлиево ще ремонтират детските площадки до Дом на културата „Мара Белчева“, на ул. “Воденичарска” и на ул. “Денчо Деев”.  И трите детски площадки, както и съоръженията в тях са амортизирани и в лошо състояние, опасните и морално остарели съоръжения са върху неподходяща настилка, нефункционално разпределени и не отговарят на изискванията на съвременната нормативна уредба…

Община Севлиево ще ремонтира покрива на болницата с проект по „Красива България”

Посещения: 205 Община Севлиево ще кандидатства с проектно предложение по проект „Красива България” за основен ремонт на покрива на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“. Проектното предложение е на стойност 276 667 лв. с ДДС. Минималното съфинансиране от страна на Община Севлиево ще е най – малко 50% от общата стойност. Парите ще бъдат разчетени по бюджета…

Текат усилени ремонти на участъци от републиканската мрежа в община Севлиево

Посещения: 418 Интензивни ремонти текат на пътя София-Варна, в местността Функата. В това се увериха областният управител Невена Петкова и директорът на Областно пътно управление Дeян Георгиев, които лично инспектираха работата на територията на Община Севлиево. Изпълнени са дейности по възстановяване отводняването на пътя чрез: почистване и ремонт на отводнителни бетонови улеи, пътни окопи и…

АПИ включи в инвестиционната си програма ремонт на пътя Севлиево-Крамолин

Посещения: 820 Агенция „Пътна инфраструктура” одобри списък с 5 пътни отсечки от републиканската пътна мрежа в област Габрово с най – влошено технико-експлоатационно състояние, които да бъдат включени в тригодишната инвестиционна програма за текущи ремонти на ОПУ – Габрово. Това са Път ІІІ 5006 Габрово – Узана от км 5+682 до км 21+380, Път ІІІ-609…

Общината ще ремонтира улици в града и селата

Посещения: 1 004 Общинският съвет в Севлиево даде съгласието си кметът д-р Иван Иванов да отправи искане до Министъра на финансите за трансформиране на средствата в размер на 600 000 лв. от резерв на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.…

Правителството отпусна 3 691 100 лв. за ремонт на улици в Севлиево и Агатово

Посещения: 1 032 С постановление на Министерския съвет днес бяха отпуснати 3 691 100 лв. за „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Севлиево и с. Агатово, община Севлиево“. Целта на ремонтните дейности е да се извърши реконструкция на уличните настилки, с което да се повишат транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и да се…