Tags: села

В пет населени места ще бъдат назначени работници по поддръжката

Посещения: 86 От 1 юни до 30 ноември 31 безработни ще получат работа по програмата за заетост на област Габрово. Общият бюджет на регионалната програма е 96 535,22 лв. Средствата от държавния бюджет са 95 035,22 лв. са. Финансовият принос от страна на общините, в качеството им на работодатели, е 1 500 лв. В Община…

Дъждът удължава сухия режим за селата, захранвани от източния водопровод

Посещения: 246 Поради влошената метеорологична обстановка (падналите интензивни валежи) договорното извършване на неотложните ремонтни работи за подмяна на Участък № 1 от Източен водопроводен клон в землището на с. Стоките и с. Батошево, започнало на 08.04.2021 г. ще приключи не по-рано от 22 април 2021 г., след което ще бъда възстановено водоподаването по водопровода, което…

В Седмицата на гората доброволци залесиха общински терени

Посещения: 95 Всяка година първата седмица на месец април е посветена на гората. В България вече почти 100 години традиционно се отбелязва „Седмица на гората“ чрез различни прояви, насочени към опазване и информиране за важността на горите. По този повод, сдружение „Деветашко плато“ проведе акция по залесяване на общински терени в селата и в околностите…

Десет дни на водоноски в 14 села

Посещения: 472 Във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, се налага спиране на водоподаването от 08.04.2021 г. до 18.04.2021 г.…

В десет севлиевски села за пръв път ще гласуват машинно

Посещения: 178 В 157 секционни избирателни комисии на територията на изборния район,  ще се проведе машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април, информира Районната избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски. Машинно ще се гласува в 67 избирателни секции в община Севлиево, като 16 от тях са в селата.…

Търхово, Агатово и Крамолин стават защитени зони

Посещения: 822 Няколко севлиевски села ще попаднат в зоната на новите защитени зони, за които Министерството на околната среда и водите е изготвило заповеди за обявяване. Новите защитени зони са „Витата стена“ и „Деветашко плато“ и са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Те попадат на територията на Габровска област,…

Мобилни приемни в Бериево, Градница, Столът и Млечево

Посещения: 283 Регулярните срещи на представители на местната власт на място в малките населени места и приемните за граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Габрово през месец октомври започват утре в Габрово. В община Севлиево срещите ще бъдат на 15.10 от 13:30 часа в с. Бериево, от 14:30 часа в  Градница, от 15:30 часа…

Общината ще ремонтира улици в града и селата

Посещения: 1 004 Общинският съвет в Севлиево даде съгласието си кметът д-р Иван Иванов да отправи искане до Министъра на финансите за трансформиране на средствата в размер на 600 000 лв. от резерв на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.…

Разширяват газопреносната мрежа в четири севлиевски села

Посещения: 568 Решението ще бъде гласувано на следващата сесия на Общинския съвет  На следващото си редовно заседание, което ще се проведе на 27 май (сряда), Общинският съвет в Севлиево ще обсъди и гласува 17 точки в дневния ред. В рамките на заседанието ще бъде приета Наредба за реда за управление на горските територии, които са собственост на…

Мобилни приемни в севлиевскте села на 14 май

Посещения: 438 И през май ще се състоят срещи с представители на местната власт на място в малките населени места и прием на граждани от мобилен екип служители на ОДМВР-Габрово. Графикът започва днес, 8 май, когато ще се организират приемните на територията на община Габрово. На територията на община Севлиево приемните ще бъдат на 14…