Tags: СЪВЕТ

В Севлиево откриха Съвет по въпросите на социалните услуги

Посещения: 90 Новата структура е приемник на съществуващия до момента Обществен съвет и ще подпомага извършване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво Съгласно Закона за социалните услуги, във всяка община следва да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, който е приемник на съществуващия до момента Обществен съвет и ще…