Кметът д-р Иван Иванов и председателят на Общински съвет – Севлиево д-р Явор Памукчиев участват в заседание​то на XXXVII Общо събрание на Национално сдружение на общините в Р​епублика България

Днес и утре в столицата Национално сдружение на общините в Р​епублика България ​(НСОРБ) приемат отчет​а за дейността на УС на НСОРБ през 2023 г.​, обсъждат актуални въпроси на взаимодействието между местната и централната власт, и избират новите ​председател, зам-председатели и членове на УС и на КС​.

На гласуване ще бъдат подложени още програма​та за дейността на НСОРБ през 2024 г.​, отчетът за изпълнение на бюджета за 2023 г. и проектобюджетът за 2024 г.

Още по темата:

Сподели: