За нас

Уважаеми читатели,

Порталът sevlievci.com е електронна медия, собственост на „СЕЛВИ“ ЕООД. Медията не е обвързана с политически партии. Sevlievci.com се ангажира безпристрастно да отразява и показва новини от Севлиево и региона, през призмата на гражданите. Издателят, разбира се, има правото в авторските си материали да заявява личната си позиция по темата. Това се отнася и за всички останали автори, участващи със свои материали в списването на sevlievci.com, при спазването на правилата на етичния медиен кодекс.

Очакваме вашата гледна точка на имейла ни info@sevlievci.com или във фейсбук страницата ни sevlievci.com. Търсете добрите новини, разкажете ни за малките или големите неща, които Ви вълнуват, споделете проблем от обществена значимост. Запознайте ни с Вашия герой, а ние ще го представим пред света. Поставете Вашите въпроси пред екипа на sevlievci.com, а ние ще потърсим отговорите. Медията се противопоставя категорично на всякакви опити за разрешаване на лични проблеми или създаване на изкуствени конфликти!

Отразяването на политически събития и публикуването на информации от политически партии става само след предварително договаряне и заплащане. По преценка на издателя може да се публикуват материали от политически събития, когато те са от особено значим за местната общност интерес. По преценка ще бъдат публикувани и прессъобщения от институции, с които sevlievci.com няма сключен договор за абонаментно информационно обслужване. След предварителна договорка и заплащане в сайта на медията може да бъдат публикувана и информация за и от представители на бизнеса.

Важно – издателят има право да откаже публикуването на информация, която цели да създаде конфронтация по етнически или религиозен признак, провокира към насилие или политическо влияние. Sevlievci.com поддържа новини и актуална информация на сайта, спазвайки правилата и журналистическата отговорност, разписани в ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ и не носи отговорност за обема, прецизността и интерпретацията на информацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятието и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Sevlievci.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

За нас е чест да бъдем заедно!