Световен ден на влажните зони

pixabay.com
Световният ден на влажните зони, 2 февруари, тази година е с тема „Влажни зони и климатични промени“ и подчертава важната роля на влажните зони като решение срещу измененията на климата.
За последните 35 години честота на природните бедствия е нараснала повече от два пъти, като 90 % от тези бедствия са свързани с водата. Предвижданията за бъдеще са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля в стабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата.

Още по темата:

Сподели: