Ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г. и инвестиционната програма на Община Севлиево, ще се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите” на Община Севлиево и на електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg до 17.01.2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15 януари (сряда) 2020 г. от 17.30 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.

Още по темата:

Сподели: