Tags: ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти и лекарства на нуждаещи

Посещения: 380 Разширяването на обхвата на патронажната грижа цели подпомагане на хора със затруднение в ежедневието До 29 март 2020 година Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на всички самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители…

Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Посещения: 251 Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“. Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да…

Социалната грижа за самотни възрастни хора в областта – приоритет и проблем № 1

Посещения: 408 Изводите от Годишния мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. показват, че трябва да се развиват социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания и има изоставане в тази посока. Голяма част от планираните услуги все още са на етап…

117 възрастни вече ползваха безплатна зъболекарска помощ за поставянето на протези

Посещения: 401 Увеличени с 12% са цените на дейностите за пломби и вадене на зъби  в първичната и специализираната дентална помощ, съобщават от Здравната каса. Цената, доплащана от здравноосигурените пациенти за частично платените от НЗОК дентални дейности се запазва. Децата до 18 г. имат право в рамките на календарната година да ползват по линия на…

Коледна картичка за самотни хора изработват младежи в Севлиево

Посещения: 725 Конкурсът за коледна картичка е насочен към всички деца и младежи на територията на Община Севлиево и цели да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек в навечерието на коледните празници. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел…