Tags: ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Поздрав от кмета на Община Севлиево за Международния ден на възрастните хора

Посещения: 242 Уважаеми хора от златната възраст! Скъпи майки и бащи, баби и дядовци! Позволете ми в днешния ден да поднеса от свое име и от името на Община Севлиево своите най-искрени пожелания по повод вашия празник и да ви пожелая здраве, дълголетие и спокойни старини. Нека никога не пресъхва изворът на вашата мъдрост, бъдете…

137 хора в невъзможност или под карантина обслужиха асистентите по Компонент 3

Посещения: 222 Всеки акт на разбиране и взаимопомощ трябва да бъде отбелязван Община Севлиево изпълнява проект № BG05M9OP001-2.101-0104 – C02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“, бюджетна линия BG05M9ОP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, като дейностите стартираха през месец април 2020 г. в отговор на безпрецедентните обстоятелства, породени от…

2,5 пъти повече са възрастните хора в Габровска област в сравнение с подрастващите

Посещения: 216 В момента на пазара на труда на всеки двама пенсионирани влиза само един млад Особено тревожно застаряването на населението се отразява върху пазара на труда и приноса на населението в социалната сфера. В област Габрово на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица…

Открит е телефон за заявки за пазаруване за възрастни хора

Посещения: 305 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) може да заявите на телефон 0879 258 424 – Павлина Савчева – организатор дейности. Право да ползват…

“Асистентска подкрепа“ е новата социална услуга, която ще предоставя Община Севлиево

Посещения: 375 Още 146 човека, които са извън действащите до момента програми, ще могат да получат асистентска помощ През 2020 г. в нормативната уредба за социалните услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в…

Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти и лекарства на нуждаещи

Посещения: 1 160 Разширяването на обхвата на патронажната грижа цели подпомагане на хора със затруднение в ежедневието До 29 март 2020 година Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на всички самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители…

Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Посещения: 617 Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“. Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да…

Социалната грижа за самотни възрастни хора в областта – приоритет и проблем № 1

Посещения: 787 Изводите от Годишния мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. показват, че трябва да се развиват социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания и има изоставане в тази посока. Голяма част от планираните услуги все още са на етап…

117 възрастни вече ползваха безплатна зъболекарска помощ за поставянето на протези

Посещения: 759 Увеличени с 12% са цените на дейностите за пломби и вадене на зъби  в първичната и специализираната дентална помощ, съобщават от Здравната каса. Цената, доплащана от здравноосигурените пациенти за частично платените от НЗОК дентални дейности се запазва. Децата до 18 г. имат право в рамките на календарната година да ползват по линия на…

Коледна картичка за самотни хора изработват младежи в Севлиево

Посещения: 1 145 Конкурсът за коледна картичка е насочен към всички деца и младежи на територията на Община Севлиево и цели да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек в навечерието на коледните празници. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел…