Tags: РАБОТОДАТЕЛ

Две трети от работещите считат, че работодателите не оценяват труда им, сочи анкета на КНСБ

Посещения: 761 76 % от анкетираните в инициативата на КНСБ „Достоен труд“ смятат, че работодателят им не оценява достойно техния труд. Заплатата, която  трябва да получават работещите, според тях, трябва да е средно 1495 лева. Мъжете посочват по-висок размер на справедлива заплата – средно 1927 лева., а жените по-нисък – 1167 лева. Лицата под 50 години имат…

Промени в методиката и заявките от работодатели искат общините

Посещения: 1 115 Предложение до министъра на труда и социалната политика с искане за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 ще изпрати заместник областният…