Tags: ТАТАКО И АЗ

Включи се в игрите „Мама, татко и аз“

Посещения: 341 Игри за малки и големи в парка под надслов „Мама, татко и аз“ организира Община Севлиево. Летните забавления са по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея. Мероприятието има за цел да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното…